.

درباره ما

كامپیوتر بلوچ یكی از بزرگترین و قدیمی ترین مجموعه های  كامپیوتری درایران میباشد كه با اتكا به تجارب و پشتوانه قوی نیروی انسانی در صنعت انفورماتیك در سال 1376 تاسیس شد . این مجموعه با بهره گیری از نیروهای تخصصی مهندسی فروش و پرسنل مجرب در عرضه و سرویس سخت افزارهای رایانه ای سهم عمده ای از بازار انفورماتیك را داراست . تخصص مادر معرفی ، بازاریابی و توزیع محصولات با تكنولوژی جدید و برتر است كه از طریق شبكه گسترده نمایندگان در ایران انجام میگیرد .
این مجموعه محصولات بیش از 30 شركت و 80 برند تجاری را در سبد كالایی خود قرارداده است كه در بیش از 1000 فروشگاه در 300 شهرستان در سراسر ایران توزیع مینماید .
رسالت كامپیوتر بلوچ و اهدافی كه برای آن متصور است عبارت است از :

  1. افزایش سهم بازار محصولات شركت های طرف قرارداد.
  2. تامین ، توزیع ، بازاریابی و بازارسازی محصولات كامپیوتری با تداوم سودآوری.
  3. افزایش رقابت از طریق بهبود سیستم و مكانیسم های توزیع و  فروش ، تحقیقات بازار ، رضایت مندی تامین كنندگان و فروشندگان.