Pump Boost

صدایی هوشمند برای تلفن‌های هوشمند

ایرفون PUMP Boost میزان صدای تولیدی را از ۰ تا ۱۰ به ۱۱ میرساند! این تکنولوژی ثبت شده با استفاده از یک woofer 15mm و tweeter 7mm میزان صدای تولید شده را به حفظ کیفیت افزایش می‌دهد، به طرزی که باور این موضوع برایتان سخت خواهد بود.

با صدا و کیفیت بسیار بالا، این ایرفون‌ها احساس یک هدفون بسیار مرغوب را به شما تداعی می‌کند.

قیمـت: 
145,000 تومان