.

گارانتی

درباره گارانتي
كليه محصولات داراي كارت گارنتي و هولوگرام فوق از خدمات طلايي شركت بلوچ برخوردار ميباشند .

خدمات گارانتي
كليه كالاهاي توزيع شده توسط شركت بلوچ با گارانتي معتبر ساير شركتها شامل خدمات رايگان ارسال و دريافت ميباشد . لازم به ذكر است اين خدمات فقط به نمايندگان ارائه ميگردد.

شرايط گارانتي

  • اتمام مهلت گارانتي قطعات
  • مخدوش بودن هولوگرام يا كارت گرانتي
  • عيوب فني و ظاهري ناشي از از ضربه ، آتش ، آبديدگي ، زنگ زدگي ، نوسانات برق ، دستكاري توسط افراد غير مجاز و ساير موارد مندرج در كارت گارانتي