LINK-Metall
Cable
250,000 تومان

برای رسیدن به بهترین کیفیت در ساخت این کابل از آلومینیوم ساخت هواپیما استفاده شده که امکان استفاده از این محصول را هم برای شارژ و هم برای انتقال اطلاعات را فراهم می‌سازد.
طول ۱.۲ متری این کابل امکان شارژ راحتتر هنگام استفاده از گوش را میدهد.

  • طول ۱.۲ متری
  • ساپورت ‌USB 2.0
  • استاندارد  MFI